P. Zdeněk Zlámal

*10. 5. 1940 - +31. 8. 2013

 P. Zdeněk Zlámal se narodil 10. 5. 1940 v Žeravicích u Kyjova, vyučil se elektromontérem v n. p. Svit Gottwaldov (nyní Zlín), kde také po vyučení pracoval na údržbě. Po maturitě na SVVŠ v Gottwaldově v roce 1969 odešel ze Svitu a nastoupil do bohosloveckého semináře v Olomouci.

Dne 22. 6. 1974 byl v Olomouci vysvěcen na kněze. Jako kaplan sloužil od  1. 7. 1974 ve farnosti Příbor u Ostravy, pak v Hranicích na Moravě, Lichnově u Bruntálu, Sosnové, Zátoru, Želechovicích a Provodově.

Od 19. července 1992  nastoupil do farnosti Huštěnovice, kde působil téměř 17 let. Jmenovací dekret dostal do Babic, kde měl vyměnit P. Františka Adamce, ale P. Z. Zlámal se rozhodl pro Huštěnovice z důvodu většího kostela i budova fary mu víc líbila.

Ve svých 69 letech odešel do penze a vrátil se do rodných Žeravic. Na jeho místo 19. července 2009 nastoupil P. Dr. Mgr. ICLic. Sienkowski Mariusz. Poslední roky svého života prožil v rodných Žeravicích, odkud byl v sobotu 31. srpna 2013, ve věku 73 let povolán na věčnost.