P. František Adamec

*3.5.1939 - +30. 1. 2011

Narodil se dne 3. května 1939 v Hrabůvce u Hranic. Své mládí prožil ve Vítkově, kde také studoval na gymnáziu. Po ukončení studia pracoval u Okresní správy spojů ve Vítkově. Ke kněžství se začal připravovat v roce 1963 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal 23. června 1968 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Působil jako kaplan ve farnosti Ludgéřovice. Potom byl ustanoven administrátorem na Šumpersku ve farnostech Sobotín, Vernířovice, Hraběšice. Na Prostějovsku v Otaslavicích a Vranovicích. Na Uherskohradišťsku v sousedních Babicích, a Jankovicích.

Zastupoval P. Jana Čechala už v době jeho nemoci a po jeho smrti byl od 20. září 1989 jmenován administrátorem naší farnosti. Ve farnosti působil celkem něco přes 3 roky, do poloviny července 1992, kdy došlo k výměně kněží v děkanátech.

P. František Adamec byl přeložen do hranického děkanátu, kde působil jako farář ve Stříteži nad Ludinou, Jindřichově u Hranic, Partutovicích a Potštátu. Na jeho místo nastoupil P. Zdeněk Zlámal z děkanátu zlínského. Odtud P. František Adamec v červenci loňského roku odešel do důchodu. Poslední měsíce svého života prožil v hranické nemocnici, odkud byl v neděli 30. ledna 2011, ve věku 71 let povolán na věčnost.