P. Dr. Mgr. ICLic. Sienkowski Mariusz

*13. 7. 1963

P. Dr. Mgr. ICLic. Mariusz Sienkowski se narodil 13. 7. 1963, jako nejstarší ze čtyř dětí v obci Grodkówě, v Opolském vojvodství, které je na jihu Polska.

Ke kněžství se rozhodl v průběhu studia medicíny ve Varšavě. V roce 1991 přešel na teologickou fakultu do Olomouce. V roce 1994 přijal z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení.

Na univerzitě ve Wroclavi získal titul magistra teologie a pedagogiky. Ve studiích církevního práva pokračoval v Lublinu, kde získal doktorát.

V kněžské službě působil ve farnosti Valašské Klobouky, Jezernice u Hranic, Píšť u Opavy, Wroclaw, Bílavsko, Klenovice a od 19. července 2009 je v naší farnosti, jako v pořadí už sedmý obyvatel zdejší fary.

Nejvíce se mu dařilo ve farnosti v Píšti. Opravil tam kostel s farou a vybudoval amfiteátr pro bohoslužby pod širým nebem. V roce 2001 byly posvěceny papežem Janem Pavlem II. korunky pro obraz Panny Marie Čenstochovské v Píšti. Po USA tak vzniklo druhé poutní místo zasvěcené Panně Marii Čenstochovské mimo Polsko.

Po necelých sedmi letech působení v naší farnosti byl k 1. 4. 2016 přeložen do Trnavy u Zlína. Od tohoto data byl administrátorem naší farnosti jmenován P. Mgr. Miroslav Suchomel, farář ve Starém Městě.