P. Richard Němčák

*17.5.1884 - +21.5.1980

P. Richard Němčák se narodil dne 17. května 1884 v hanácké vesnici Pěnčíně, farnost Laškov u Náměšti na Hané. Na kněze byl vysvěcen dne 5. 7. 1908 v katedrále sv. Václava v Olomouci. V duchovní správě zdejší farnosti působil jako farář téměř 26 let, od 30. 5. 1937 do 6. 5. 1963.


Než nastoupil do huštěnovické farnosti působil 29 let na Slovácku. Hlavním důvodem proč se hlásil na naši malou farnost, byl jeho zdravotní stav. Ten mu nedovoloval zastávat svou funkci ve velké farnosti Buchlovické.


Byl jmenován konzistorním radou. Na odpočinek odešel do Tučap u Polešovic ve věku 79 let.


Novým administrátorem pro farnost Huštěnovice byl jmenován P. Jaroslav Janík.