P. Mgr. Miroslav Suchomel

*12. 10. 1964

Narodil se dne 12. 10. 1964 ve Frenštátu pod Radhoštěm. Po ukončení studia na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci přijal v roce 1994 kněžské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera. V roce 1995 až 1996 sloužil jako kaplan v nedalekých Bílovicích. Pak působil jako farář v Otaslavicích na Prostějovsku. V roce 2004 byl přeložen do Starého Města a současně do 30. července roku 2013 zastával funkci administrátora exkurendo farnosti Jalubí. Administrátorem exkurendo naší farnosti byl jmenován ke dni 1. 4. 2016. Stalo se tak po odchodu místního faráře P. Dr. Mgr. ICLic. Mariusze Sienkowskeho do Trnavy u Zlína.