P. Jakub Hudeček

*15.9.1871 - +18.1.1937

P. Jakub Hudeček pocházel z početné chudé rodiny, jeho otec byl stolař. Narodil se 15. září 1871 v hanácké vesnici  Želči u Vyškova.

Po absolvování arcibiskupského semináře v Kroměříži pokračoval ve studiu bohosloví na fakultě v Olomouci. Po ukončení studia mu bylo v roce 1893 uděleno kněžské svěcení.

Jako kaplan složil v Uherském Hradišti, Kyjově, a pak také mezi Němci na severní Moravě z trestu pro své smýšlení. Na tento úsek svého života nerad vzpomínal.

V roce 1910 kdy byla zřízena pro Huštěnovice expozitura Farního úřadu v Uherském Hradišti, se P. Jakub Hudeček stal duchovním správcem expozitury až do ustanovení samostatné farnosti, která byla v roce 1915 vyfařena z Uherského Hradiště.

V roce 1915 se stal prvním farářem v Huštěnovicích, kde blahodárně působil až do své smrti. Stál vždy v popředí veřejného života. Mimo svých kněžských povinností byl hospodářsky, kulturně a vědecky činný. Jeho zásluhou bylo zvelebení kostela, rozkvět spořitelního spolku a postavení pomníku padlým.

Poslední léta života věnoval veškerý svůj volný čas archeologii. Jako předseda archeologického spolku Starý Velehrad těžce nesl, že huštěnovická obec postrádá vykopávek. Procházel tratě a dal se i do kopání se svými příznivci. Kopání se potkalo s náležitým porozuměním obyvatel a s dobrými výsledky nálezů. Bylo zřízeno místní muzeum, kde byly veškeré vykopávky uloženy. Nebylo mu dopřáno, aby své dílo dokončil. Obec huštěnovická ho za zásluhy o obec k jeho šedesátin jmenovala čestným občanem.

Krátce před smrtí se mu dostalo uznání za jeho celoživotní práci, archeologický spolek Starý Velehrad mu coby čestnému předsedovi předal diplom. Navíc byl v tomto čase jmenován čestným kanovníkem.

Zemřel po krátké nemoci 18. ledna 1937 ve věku 66 let. Pohřeb se konal za velké účasti 83 kněží, domácích i přespolních věřících i přes nepřízeň počasí. Pohřební obřad řídil kapitulární vikář. Dr. Jan Martinů z Olomouce.

Po skonu P. Jakuba Hudečka byl administrátorem farnosti dočasně ustanoven P. Antonín Kolář z Babic, ale duchovní správu řídil a náboženství učil P. František Bartýs, katecheta z Uherského Hradiště. Novým farářem od května 1937 se stal P. Richard Němčák.