P. Rudolf Matěna

*14.3.1912 - +2. 10. 1972

P. Rudolf Matěna se narodil 14.  března 1912 v Hronově. Na kněze byl vysvěcen 29. června 1936 v Hradci Králové. Po krátkém působení v Čechách přešel na Moravu do naší arcidiecéze a působil ve Vacenovicích u Kyjova. Po neshodě s okresním církevním tajemníkem  soudruhem Koutným byl přeložen do Huštěnovic.

Dne 1. července 1965 byl jmenován administrátorem huštěnovické farnosti, kde působil 6 let a nebyla to pro něho moc šťastná léta. Když těžce onemocněl, léčil se rok v onkologickém centu na Žlutém kopci v Brně, kde nakonec nemoci podlehl a 2. října 1972 zemřel. Byl převezen do svého rodiště, kde byl také pohřben.

Po dobu jeho nemoci u nás konali bohoslužby kněží z Babic. Nejdříve P. František Urban a po jeho přeložení P. Josef Zimčík. Od 4. září 1972 nastoupil do Huštěnovic další duchovní správce P. Jan Čechal.