P. Jan Čechal

*6. 5. 1913 - +20. 9. 1989

P. Jan Čechal se narodil 6. května 1913 v  Újezdci u Osvětiman. Studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, kde v roce 1933 maturoval. Bohosloví studoval na fakultě v Olomouci, kde byl po ukončení studia dne 5. 7. 1938 vysvěcen na kněze. Pak působil jako prefekt arcibiskupského semináře v Kroměříži a byl poslán na studia přírodních věd a zeměpisu na Masarykovu universitu v Brně.

Po ukončení studia učil na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a později tam byl jmenován spirituálem.

Po zrušení seminářů působil od roku 1950 jako kaplan ve Zlíně, kde získal 120 ministrantů. Z tohoto důvodu byl přeložen jako administrátor do Prakšic u Uherského Brodu, kde působil 6 let.

Pak působil 10 let jako administrátor v Blatnici pod Sv. Antonínkem. Za to, že zorganizoval věřící, aby zabránili rozorání louky, na které je křížová cesta u poutní kaple sv. Antonína, byl odtud z trestu přeložen do Březolup, kde působil necelých 5 let a odtud byl přeložen do Huštěnovic, kde působil 17 let, až do své smrti.

Zemřel  20. září 1989, pohřebnímu obřadu předsedal biskup olomoucký Mons. ThDr. František Vaňák, od roku 1990 arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Pohřbu se zúčastnila řada kněží i řeholních sester. P. Jan Čechal je pochován na místním hřbitově. Po něm byl novým administrátorem farnosti jmenován P. František Adamec.