P. Josef Němec

*20. 1. 1913 – +19. 5. 1998

P. Josef Němec, mladší bratr Jana, se narodil 20. 1. 1913 v Huštěnovicích čp. 81. Kněžské svěcení přijal 5. 7. 1937 v Olomouci. Sloužil jako kaplan 11 let v Holešově a 49 let jako farář v Kostelci u Holešova. Za svého působení zastával též úřad holešovského děkana.

Po 60. výročí svého kněžství odešel na odpočinek do Velkých Pavlovic. Do posledních dnů, i přes svůj vysoký věk, vypomáhal v duchovní službě místní farnosti a okolí.

Zemřel 19. 5. 1998 v břeclavské nemocnici. Jeho tělesné ostatky jsou uloženy v kněžském hrobě jeho dlouholetého působiště – v Kostelci u Holešova.

Podkladem je kronikářská práce paní Aleny Bazalové.