P. Mgr. PhDr. prof. Metoděj Habáň, OP

*11. 9. 1899 – +27. 6. 1984

Vlastním jménem Petr Habáň se narodil 11. 9. 1899 v rolnické rodině v Huštěnovicích čp. 62. Po studiích na gymnáziu v Uherském Hradišti a biskupském gymnáziu Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích (1918) vstoupil do dominikánského řádu a přijal řeholní jméno Metoděj. V roce 1919 složil svaté sliby. Filozofii absolvoval na dominikánském učilišti v Olomouci, teologii na Papežské univerzitě – Angelicu (Pontificia universitá S. Tommaso) v Římě. R. 1924 byl vysvěcen na kněze, 1927 získal na Angelicu doktorát filosofie. Dne 27. července 1924 sloužil v kostele sv. Anny první mši svatou. Svou profesorskou činnost zahájil na teologickém řádovém učilišti v Olomouci.

Po roce studií na dominikánské univerzitě ve švýcarském Fribourgu (studoval tu především psychologii) začal r. 1929 přednášet v Olomouci. V roce 1929 založil časopis Filosofická revue a po celou dobu jeho vydávání  byl jeho hlavním redaktorem.

Byl autorem několika odborných knih (Sexuální problém, Psychologie, Přirozená taktika) a spoluautorem překladu Summy sv. Tomáše Akvinského.

V roce 1938 obhájil Dr. Metoděj Habáň nejvyšší řádový titul Magistr teologie.

Před II. světovou válkou podepsal Manifest české inteligence proti nacismu. V letech 1938 1942 byl provinciálem řádu, exircitátorem a vyhledávaným rádcem mnoha duší hledajících smysl a náplň života.

Po skončení II. světové války v roce 1945 se zapojil do obnovy diecézního semináře v Litoměřicích. V době po únoru 1948 byl dvakrát uvězněn, jednou propuštěn po intervenci svého přítele ing. Pujmana.

V roce 1957 byl ustanoven správcem farnosti Chlum sv. Máří na Sokolovsku.

V roce 1972 mu byl odňat státní souhlas k duchovenské činnosti. Od té doby byl v důchodu, nadále ale pracoval pro svůj řád v Praze, Karlových Varech a Brně. Zemřel v Brně dne 27. července 1984 a byl pochován do řádové hrobky v Olomouci. V roce 1991 byl posmrtně rehabilitován Krajským soudem v Ústí nad Labem.

Podkladem je kronikářská práce paní Aleny Bazalové.