P. Jan Němec

*5.7.1910 – +1986

P. Jan Němec se narodil 5. 7. 1910 v Huštěnovicích čp. 81. Vysvěcen byl 5. 7. 1935 v Olomouci. V neděli 7. července 1935 slavil ve zdejším farním kostele své prvotiny místní rodák novokněz Jan Němec. V sobotu 6. července večer přijel vlakem, na nádraží byl očekáván starostou obce p. Čeňkem Bazalou a místním farářem P. Jakubem Hudečkem, jakož i početným banderiem. U kostela byl uvítán p. starostou, zástupci spolků, družičkami, členy rodiny a místním farářem. Katolické spolky uspořádaly večer na počest oslavencovu lampiónový průvod a před farou, kde byl ubytován, dostaveníčko.Primiční průvod P. Jana Němce v roce 1935

V neděli v 10 hodin šel z rodného domu čp. 81 ve slavnostním průvodu do kostela. Kde měl kázání bývalý kaplan uherskohradišťský, kam byly tehdy Huštěnovice přifařeny, olomoucký kanovník Mons. Dr. Josef Foltynovský. Nato slavil primiciant první mši svatou. Účast na slavnosti byla veliká.

P. Jan Němec je pochován na místním hřbitově v Huštěnovicích.

Podkladem je kronikářská práce paní Aleny Bazalové.