P. Oldřich Zich

*5. 9. 1930 – +24. 8. 1990

P. Oldřich Zich se narodil dne 5. 9. 1930, v Huštěnovicích č. 159, v dělnické rodině. V letech 1945 – 1950 studoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, po uzavření církevních škol maturoval v Prostějově.

Na kněze byl vysvěcen v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích dne 26. 6. 1955. Primiční mši sv. sloužil v kostele sv. Anny v Huštěnovicích dne 3. 7. 1955.

Dne 3. července 1955 se v Huštěnovicích konala slavnostní primicie. V sobotu v podvečer vyjelo dvanáctičlenné banderium chlapců na koních ve slováckých krojích v doprovodu kočáru taženým koňmi na nádraží. Kočár řídil p. Josef Gabriel.

Do kočáru nasedli spolu s novoknězem bohoslovci, kteří s ním studovali. Na návsi u sochy s. Jana Nepomuckého jej přivítal nejdříve farář P. Richard Němčák, pak předseda MNV p. Josef Sládek. Na druhý den vyšel z rodného domu průvod krojované mládeže a dětí, kněží, bohoslovci a věřící lidé na primiční mši svatou.

Kazatelem byl konsistorní rada P. Tomáš Loprais, farář z Jalubí, kromě něho byl zde konsistorní rada P. Valentin Zavadil, farář ze Spytihněvi, P. Antonín Kolář, konsistorní rada a farář z Babic, P. Jan Němec, zdejší rodák a místní farář P. Richard Němčák. Hrála krojovaná dechová hudba z Kostelan nad Moravou. Odpoledne udílel novokněz novokněžské požehnání.
 


 Primiční průvod P. Oldřicha Zicha v roce 1955

Působil v Bílovci a Hlučíně. Od roku 1974 do roku 1982 byl farářem ve Slavkově u Opavy. Posledních 8 let byl vážně nemocen a podle možností ve Slavkově vypomáhal. Zemřel náhle 24. 8. 1990 ve Slavkově a zde je i na místním hřbitově pochován.

Od té doby z  Huštěnovic nevyšel už žádný kněz.
 
Podkladem je kronikářská práce paní Aleny Bazalové.