Leden

01. 01.    Oktáv Narození Páně, slavnost Matky Boží, Panny Marie

02. 01.    Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve (památka)

06. 01.    Zjevení Páně (slavnost)

Neděle po 6. lednu: svátek Křtu Páně

07. 01.     Sv. Rajmunda z Penafortu, kněze 

13. 01.    Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

17. 01.    Sv. Antonína, opata (památka)

18. 01.    Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (památka)

20. 01.    Sv. Fabiána, papeže a mučedníka  a Sv. Šebestiána, mučedníka

21. 01.    Sv. Anežky Římské, panny a mučednice (památka)

22. 01.    Sv. Vincence, jáhna a mučedníka

24. 01.    Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve (památka)

25. 01.    Obrácení sv. Pavla, apoštola (svátek)

26. 01.    Sv. Timoteje a Tita, biskupů (památka)

27. 01.    Sv. Anděly Mericiové, panny

28. 01.    Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve (památka)

31. 01.    Sv. Jana Boska, kněze (památka)