Velikonoční přání 2017

Velikonoční přání 2017

(reprodukce 14.  zastavení Křížové cesty od Františka Karla Foltýna -  Vzkříšení)

Jakoby se ten Příběh odehrává znova
a milost nová přichází od Boha.
Pro nás…, pro mne…, pro Tebe,
On dobrovolně na smrt jde.

Proto nechává své rány otevřít,
abychom my mohli věčně žít.
Zmrtvýchvstáním se zaručuje,
nekončící život v plnosti daruje.

A všichni obtíženi, ujařmeni, hledající,
klesající pod tíhou břemen, a váhající
mohou z hlubin srdce ke Kristu volat
s Ním Zlo a překážky života zdolat.

Milosrdenstvím bohatý, Pane Vzkříšený,  
neoslyš  modlitby nářku bratří svých.
Kéž prost strachu rozkvete život každého,
kéž odějem se v šat nový, v Tebe samého.

Požehnané Velikonoce 2017 přeje
P. Miroslav Suchomel