Svátost pomazání nemocných

Svátost pomazání nemocných

Ve středu 15. 2. 2017 proběhne při mši svaté svátost pomazání nemocných. Kdo má zájem přijmout svátost pomazání, ať se nahlásí tuto neděli (12. 02. 2017) po mši svaté s vyplněným formulářem, který bude umístěn na stolku v zadní části kostela.

Svátost může přijmout věřící člověk, který je nemocný nebo se ve stáří dostává blízko smrti. Může ji příjmout člověk před vážným chirurgickým zákrokem ale i každý nad 60 let. Svátost nemocných může člověk přijímat opakovaně.

Svátost uděluje kněz, klade ruce na nemocného, maže jej olejem na čele a na rukou. Kněz pronáší modlitbu.

Účinky této svátosti jsou uzdravení duše, posila, pokoj a odvaha nést utrpení spolu s Kristem, uzdravení těla – je – li to k prospěchu duše a příprava na přechod do věčného života.