Svatba starosty Huštěnovic

Svatba starosty Huštěnovic

V sobotu dne 23. 7. 2011 si v 11:00 hod.před oltářem našeho farního kostela sv. Anny slíbili před Bohem a všemi přítomnými věřícími věrnost ve svátosti manželství starosta Huštěnovic pan Aleš RICHTER a slečna Lenka HRABCOVÁ z Polešovic.

Vyprošujeme jim na společné cestě četné Boží požehnání a přidáváme volně přeložené evangelní rčení „Co Bůh spojil je svaté a nerozlučitelné“.