Smuteční oznámení

Smuteční oznámení

Všem spolubratrům v kněžské službě, příbuzným a přátelům oznamujeme, že v neděli 30. ledna 2011 byl ve věku 71 let povolán k Pánu

 

P. František Adamec

 

bývalý farář v Babicích, Huštěnovicích  a Jankovicích


S naším zesnulým se rozloučíme při slavení eucharistické oběti v sobotu 5. února 2011 v 10 hodin ve farním kostele sv. Matouše ve Stříteži nad Ludinou.

Celé smuteční oznámení je k nahlédnutí zde.