Přání do nového roku 2011

Přání do nového roku 2011

Přeji všechno dobré v novém roce 2011, zdraví a Boží požehnání všem našim farníkům.

Michal