Farní pouť do Sloupu

Farní pouť do Sloupu

V sobotu 25.5.2013 se konala farní pouť do Sloupu. Poutě se zůčastnili farníci z Huštěnovic, Babic, Kudlovic a Jankovic.

Navštívili jsme římskokatolický kostel Panny Marie Bolesné, který pochází z 18. století. Stavěn byl v letech 1751 - 1754 v rokoku boskovickým stavitelem Vavřincem Mertou. Půdorys kostela je ve tvaru želvy, což je mariánský symbol ochrany. Západní průčelí je ukončeno dvěma čtyřicetimetrovými věžemi. Nad hlavním vchodem je latinský nápis "Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky", dále letopočet stavby a alianční erb hraběnky Karoliny a jejího manžela Karla Ludvíka z Rogendorfu.

Zde jsme měli poutní mši svatou, kterou celebroval místní pan farář P. Karel Chylík.

V kapli sv. Václava a sv. Anežky České v Šošůvce jsme měli májovou pobožnost.

O kapli sv. Václava a sv. Anežky České

V obci vzniklo sdružení občanů (místních i z jiných vesnic a měst) v květnu roku 2000, jehož kořeny sahají přes rok 1963 do roku 1942, kdy byla zbourána zvonička na návsi a tehdejší obecní zástupci přislíbili, že se postaví jiná a na vhodnějším místě.

Léta plynula, událo se mnoho dramatických zvratů a to až téměř do posledních měsíců. Nyní je postavena kaple sv. Václava a sv. Anežky České u hřbitova, která byla v roce 2002 zkolaudována, koncem září vysvěcena a dána do užívání všem občanům obce Šošůvky.

Naše poslední zastávka byla ve Sloupsko-šošůvských jeskyních.

Hlavní poděkování patří paní Marii Surovcové, která vše zorganizovala.


mp