Farní pouť do Píště

Farní pouť do Píště

V sobotu 21.05.2011 navštívili farníci z Huštěnovic, Babic a Jankovic mariánské poutní místo v Píšti. Pouť se uskutečnila pod vedením našeho pana faráře. Na začátku nám pověděl něco z historie tohoto místa a dále se zaměřil na své úsilí a práci věnovanou ke vzniku tohoto poutního místa. Poté následovala křižová cesta a mše svatá.

Důležitá data poutního místa

23.05.2001 - Korunky obrazu Matky Boží pro Pannu Marii a Ježíška posvěceny svatým Otcem Janem Pavlem II. ve Vatikánu.

12.06.2002 - Ustanovení farního kostela sv. Vavřince ve farnosti Píšť za poutní svatyni, ve které je uctíván korunovaný obraz Matky Boží Czestochowské s Ježíškem.

08.05.2003 - Posvěcena Lurdské jeskyně.

14.06.2003 - Posvěcena Křižová cesta v přilehlém areálu putního místa.