Advent 2013

Advent 2013

Včera jsme prožili první neděli adventní, která značí, že už se blíží Vánoce. O první neděli je čas zapálit první ze čtyř svící na adventním věnci. Adventní doba, jejíž barva je fialová, skončí se západem slunce o Štědrém večeru. Advent však není dobou shonu a předvánoční nervozity, naopak je obdobím ztišení, klidu a rozjímání. Je to čas velkého očekávání a nadějí, že Bůh splnil svá přislíbení daná už starozákonním věřícím a poslal na svět Ježíše Krista. Během adventu by si tedy lidé měli dát do pořádku své svědomí ve vztahu k Bohu i k druhým lidem a šířit kolem sebe naději a radost. Dříve se dodržoval i půst.

S adventem je neodmyslitelně spojen adventní věnec. Podle nejrozšířenější teorie byla tradice adventních věnců založena v první polovině 19. století německým protestantským teologem J. H. Wichernem v přístavním městě Hamburku. Vytvořil jakéhosi předchůdce věnců dnešních, kterým chtěl přiblížit dětem nastávající Vánoce.

mp