30.07.2010 19:08

Svátost manželství uzavřeli

V sobotu dne 17. 7. 2010 si asi v 11:30 hod. před oltářem našeho farního kostela sv. Anny slíbili před Bohem a všemi přítomnými věřícími věrnost ve svátosti manželství pan Lukáš Valenta z Huštěnovic a slečna Pavla Býčková z Babic. Vyprošujeme jim na společné cestě četné Boží požehnání a přidáváme volně přeložené evangelní rčení „Co Bůh spojil je svaté a nerozlučitelné“.

—————

Zpět