19.06.2011 19:55

Svátost manželství uzavřeli (11. 06. 2011)

V sobotu dne 11. 6. 2011 si v 11:00 hod. před oltářem našeho farního kostela sv. Anny slíbili před Bohem a všemi přítomnými věřícími věrnost ve svátosti manželství pan Rostislav Mazáč ze Starého Města a slečna Martina Smýkalová z Huštěnovic.

Vyprošujeme jim na společné cestě četné Boží požehnání a přidáváme volně přeložené evangelní rčení „Co Bůh spojil je svaté a nerozlučitelné“.

—————

Zpět