30.07.2010 21:18

Slavnostní poutní mše

V neděli dne 25. 7. 2010 se konala slavnostní poutní mše ke svátku patronky našeho kostela svaté Anny, který letos připadl na následující pondělí. Bylo při této příležitosti připomenuto 790. výročí písemné zprávy o obci. Obec Huštěnovice, spolu s dalšími, obcemi byla uvedena v majetkové listině cisterciáckého kláštera na Velehradě. Dále pro farnost je důležité 100. výročí obsazení zdejší fary. Nejprve zde byla zřízena expozitura patřící pod farnost v Uherském Hradišti a po 5 letech byla změněna na samostatnou farnost a duchovní správce expozitury P. Jakub Hudeček byl jmenován prvním farářem v Huštěnovicích. Slavnostní mše, kterou vedl pan farář, otec Dr. Mariusz Sienkowski, byla zahájena průvodem kolem kostela. Hudebně ji doprovázela dechová hudba z Buchlovic.

—————

Zpět