19.11.2012 17:29

Pozvánka na Duchovní obnovu

V sobotu 08.12.2012 v kostele sv. Michaela archanděla na Náměstí 3. května v Otrokovícíchse se bude konat duchovní obnova na téma:

„HLAS VOLAJÍCÍHO NA POUŠTI: PŘIPRAVTE CESTU PÁNU“

Duchovní obnovu povede otec Mgr. Ing. Jiří A. Pleskač.
Začátek bude v 9,00 hodin a bude se řídit programem uvedeným na přiloženém plakátku z de.

—————

Zpět