27.05.2011 21:19

Svěcení kříže

Na Květnou neděli 17.4.2011 proběhlo v naší farnosti znovu posvěcení nově zrekonstruovaného kříže umístěného v dolní části Huštěnovic naproti domu č. p. 215. Kříž nechala postavit rodina Neoralova na místě dřevěného kříže. Byl svěcen 15. září 1946 P. Janem Němcem.
Před mší svatou se farníci shromáždili u kříže a po znovuvysvěcení následoval průvod do kostela a následovala mše svatá.

Další fotografie

—————

Zpět