08.12.2014 12:43

Informace o průběhu blahořečení Matky Vojtěchy

Papež František 6. prosince 2014 schválil dekret o heroických ctnostech Boží služebnice Matky Vojtěchy Hasmandové, generální představené Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (narozena 25. března 1914 v Huštěnovicích, zemřela 21. ledna 1988 ve Znojmě - Hradišti. V letech 1952 – 1960 vězněna komunistickým režimem). Tímto veřejným vyhlášením hrdinských ctností služebnice Boží, dostává titul ctihodná. Jinými slovy, papež oficiálně uznává, že Matka Vojtěcha Hasmandová věrně následovala příklad Ježíše Krista a dosáhla hrdinský stupeň ctností a věřící ji mohou veřejně uctívat. Stává se také příkladem k následování.

zdroj: https://www.boromejky.cz/

—————

Zpět