24.09.2011 19:08

Biřmování v kostele svaté Anny v Huštěnovicích

Sobota v huštěnovické farnosti se dne 10. 9. 2011 nesla ve slavnostním duchu. Navštívil ji nejvyšší představitel moravské církevní provincie metropolita moravský a arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner, aby zde udělil svátost biřmování 55 věřícím katolíkům, jejichž podstatnou část tvořili místní. Jejich řady pak doplnili věřících z dalších dvou farností, ve kterých je rovněž duchovním správcem P. Dr. Mgr. ICLic. Mariusz Sienkowski. Těmito farnostmi jsou Babice a Jankovice. Slavnost proběhla důstojně a věříme, že si z ní všichni přítomní odnesli hezký zážitek. Se ctihodným panem arcibiskupem se biřmovanci ještě sešli na společném obědě v místním kulturním domě. Po obědě si pan arcibiskup prohlédl místní muzeum a odjel na Velehrad, kde ho čekal další program.

—————

Zpět