23. 12.     Sv. Jana Kentského, kněze

Narodil se v roce 1390 ve vesnici Kety v Polsku. Působil v blízkém Krakově jako kanovník, profesor teologie a filozofie, později též jako duchovní správce jedné farnosti. Vynikal svými vědomostmi, hlubokou zbožností, láskou k chudým a péčí o své studenty. Přesvědčen o duchovní hodnotě poutí, vydal se uctít Kristův hrob v Jeruzalémě a čtyřikrát navštívil Řím. Zemřel 24. 12. 1473 v Krakově a za svatého byl prohlášen v roce 1767.